Aarhus Center for Regenerativt Byggeri arbejder for at udvikle og fremme et nyt byggeparadigme, hvor vi som branche giver mere tilbage til natur og miljø, end vi tager. Bag centeret står Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus og det rådgivende ingeniørfirma, Søren Jensen.

Det bebyggede miljø skal aktivt bidrage til at regenerere planeten og samtidig facilitere den højest mulige livskvalitet for alle.

Regenerativt byggeri

Hvad er regenerativt byggeri?

Byggebranchen er i dag ansvarlig for næsten 40% af klodens samlede C02-aftryk. Og hvert år bruges flere ressourcer, end jorden kan nå at genskabe. Der er med andre ord akut behov for en ny byggepraksis, og med regenerativt byggeri kan vi tage et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Regenerativt byggeri handler om at bygge på en måde, der giver positivt tilbage. Bygninger skal altså ikke blot være bæredygtige i klassisk forstand. De skal bidrage aktivt til at genoprette omkringliggende økosystemer. Og i den ligning skal både klima, miljø, natur, økonomi og menneskelig trivsel tænkes ind.

Et nødvendigt paradigmeskifte

Hvis vi som branche skal gøre vores del for at løse tidens store udfordringer, er vi nødt til at tænke i nye baner. Vi tror på, at regenerativt byggeri er løsningen. Men det vil kræve en markant omstilling hos branchens aktører og et helt nyt syn på et byggeris kvalitet og værdi.

Vi skal måske forestille os byer med en anden æstetik, hvor overgange mellem ude og inde, natur og byggeri er langt mere flydende. Hvor flora, fauna og folk er tættere forbundne, og hvor bygninger forsynes med vedvarende energi. Vi skal forestille os bygninger formet af nye biobaserede materialer eller lokale materialer, der kan genanvendes i al fremtid. Og en innovativ sammensætning af teknologier, der gør bygningerne CO2-negative, øger biodiversiteten og fremmer menneskelig trivsel og sundhed.

Ambition

En ny praksis

Ambitionen med Aarhus Center for Regenerativt Byggeri er at fremme en ny regenerativ byggepraksis. Det vil vi gøre ved at accelerere dialogen mellem discipliner og facilitere samarbejde på tværs af forskning, uddannelse og erhvervsliv.

Vores drivkraft er ønsket om at bidrage positivt til den akutte klimakrise, og det kræver, at vi søger viden uden for vores eget felt. Som situationen er nu, investeres der ganske enkelt ikke nok i forskning om byggeriets rolle – og alt for ofte foregår forskningen isoleret fra andre faglige discipliner. Det skal ændres, hvis vi vil flytte os som branche.

Centrets mål er at blive et fyrtårn inden for regenerativt byggeri, både i dansk og international kontekst. Igennem konkrete projekter, forskning og videndeling vil vi påvirke branchens selvforståelse, rammer og praksis. Det kræver ihærdigt arbejde med finansiering og en regenerativ forretningsmodel, hvor fortjeneste konverteres til ny forskning.

Vi vil derfor i det første år arbejde med organisering, netværk og finansiering. Fra år to tager vi hul på de første konkrete projekter i tæt samarbejde med virksomheder og organisationer, der deler vores ambition.

Målsætninger

At skabe en holdbar regenerativ organisation, der gør en positiv forskel

Vi vil skabe en organisation, der ikke bare advokerer for, men selv efterlever de regenerative principper. Centret skal med andre ord bidrage positivt til mennesker, miljø og samfund, bl.a. via fokus på CO2-aftryk, klima, biodiversitet, etik og trivsel.

At fremme tværfaglige samarbejder, der kan udvikle byggebranchen i en regenerativ retning

Vi vil arbejde for at udvikle de bedste rammer for samarbejde mellem forskning, uddannelse og erhvervsliv. Målet er at skabe systemisk forandring gennem nye samarbejdsformer og vidensnetværk, der drives af personligt engagement og høj faglighed.

At understøtte paradigmeskiftet via en holistisk tilgang til viden og forskning

Vi vil bistå branchen i den komplekse transformation til regenerativt byggeri, og det kræver en mere åben tilgang til forskning, evidens og læring. Videnskaber såsom agroøkologi, antropologi, biologi, kemi, sociologi og økonomi skal inviteres indenfor og bidrage til gennemtænkte, holistiske løsninger.

At inddrage evidensbaseret viden om mennesker og natur i fremtidens etiske æstetik

Vi vil starte en evidensbaseret dialog om sammenspillet mellem natur, mennesker og byggeri, og hvordan relationen mellem de tre kommer til at påvirke alt fra finansiering og projektering til arkitektur og eksekvering af fremtidens byggeri.

At fremme læring og viden gennem eksperimenter og praktisk anvendelse

Vi vil opbygge en kultur, hvori teori og dialog altid følges af praksis. Vi tror på, at læring opstår i det uforudsete og i mødet med virkeligheden, og derfor vil pilotprojekter, prototyper og praktisk afprøvning spille en vigtig rolle i vores arbejde.

At bidrage til at definere regenerativt byggeri i en dansk kontekst

Vi vil sikre, at alle relevante interessenter i Danmark forstår rationalet bag regenerativt byggeri. Det vil vi gøre via vores projekter og videndeling samt ved at være konstant synlige i den offentlige debat om byggeriets rolle i fremtiden.

At fungere som et internationalt knudepunkt for viden

Vi vil være i tæt kontakt med førende internationale forsknings- og videnscentre inden for regenerativ tænkning. Kun ved at indsamle og dele viden internationalt kan vi sikre, at vi lærer fra de bedste og selv bliver de bedste til at lære fra os.

At fremme finansieringen af grundforskning og anvendt forskning

Vi vil arbejde for at sikre en langsigtet og vedvarende finansiering af både grundforskning og forskningsbaserede pilotprojekter inden for regenerativt byggeri. Finansieringen vil vi finde hos både kendte og nye kilder, danske såvel som internationale, private såvel som offentlige.

At være en troværdig og uafhængig samtalepartner

Vi vil være et internationalt anerkendt videncenter for alle, som ønsker sparring og vejledning inden for regenerativt byggeri, uanset om det er lovgivere, ledere, forskere eller ildsjæle i erhvervslivet. Vi vil arbejde uafhængigt og opbygge troværdighed gennem vores forskning og kommunikation.

Om os

Aarhus Center for Regenerativt Byggeri er stiftet 1. september 2023 af Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus og familien bag Søren Jensen. Vi er gået sammen for – med eget engagement og på tværs af alle vores discipliner – at synliggøre, hvordan byggeriet kan gøre en positiv forskel for klima, natur, miljø og mennesker.

Kontakt

Get in touch

Mikkel Kragh

Mikkel K. Kragh

Full Professor, Head of Department,
Department of Civil and Architectural Engineering, Aarhus University

mkk@cae.au.dk
Mobil: +45 3116 7999